Adatvédelmi Nyilatkozat

MEDONLINEHUNGARY.COM ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Honlapunk használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a medonlinehungary.com portálnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

A medonlinehungary.com munkáját képzett szakemberek es orvosok segítik, akik írásaikkal az Ön jobb tájékoztatását szolgálják. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a portálon és a hírlevélben megjelenő cikkek, információk nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját.
Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Hirdetések közzétételekor teljes mértékben figyelembe vesszük és alkalmazzuk a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz- ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény, valamint az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök reklámozásáról és ismertetéséről szóló 11/2007. (III.06.) Egészségügyi minisztériumi rendelet előírásait, továbbá a reklámpiacon kialakult gyakorlatot. Az oldalon található gyógyszerreklámokkal kapcsolatban felhívjuk a látogató figyelmét, hogy kockázatokról és a mellékhatásokról minden esetben olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

A weboldal fóruma és blogja egyaránt moderátorok által felügyelt felület, melynek célja a kulturált hangnem biztosítása, valamint harmadik személy jogainak védelme, jogszabályok érvényesülésének biztosítása. A moderátorok jogosultak az egyes hozzászólások és bejegyzések (ha az obszcén, közerkölcsbe ütköző kifejezés, hozzászólás; engedély nélküli reklám közzététele) részleges vagy teljes törlésére, felhasználók felfüggesztésére, szükség esetén törlésére (ha például a hozzászólás vagy bejegyzés bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint nyíltan rasszista megnyilvánulást tartalmaz).

1.) Szerzői jogok

A medonlinehungary.com oldal teljes terjedelmében a medonlinehungary.com munkatársainak szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatóak ki. Az oldal, vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel – és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A portálon található fotók, képek, videók is az oldal üzemeltetőjének tulajdona, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki. Az oldalon található fotók, képek másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel – és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatal tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető – és polgári jogi következményeket von maga után. A medonlinehungary.com domainnév szerzői jogvédelem alatt áll, védjegyoltalomban részesül, felhasználására, csak a portált üzemeltető Medonline Hungary Kft. jogosult. A portálon található szerzői jogvédelem adat álló tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges. A portál fórumán és blogján megjelenő és olvasható véleményekért és hozzászólásokért a működtető semmilyen nemű felelősséget nem vállal. A tartalomért kizárólag az azt elhelyező személy viseli az abból adódó esetleges következményeket, az abból fakadó vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésének kötelezettségét.

2.) Hivatkozásainkról

Nagy gonddal válogatjuk meg azokat a szervezeteket, amelyekre oldalunkon internetes hivatkozásokat helyeztünk/helyezünk el, az általuk közölt információk helyességéért abban az esetben sem vállalunk semmilyen nemű felelősséget, ha Ön az oldalunkon talált hivatkozáson keresztül jutott el oldalaikra. Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a medonlinehungary.com -ra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban a medonlinehungary.com oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor a medonlinehungary.com portál bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat a medonlinehungary.com portál hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.

3.) Adatvédelem

A medonlinehungary.com honlap működése során a rendelkezésére álló minden eszközzel védi a látogatói és ügyfelei személyes jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény előírásait. A medonlinehungary.com bizonyos szolgáltatásainak használatához szükséges a felhasználók regisztrálása, amely során a felhasználóktól adatokat kérünk. A regisztráció teljesen önkéntes. A weboldalt üzemeltető az így kapott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-én kelt 2016/679. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli a felhasználók személyes adatait, úgy hogy azok harmadik fél számára nem hozzáférhetőek. A regisztrációval a felhasználó hozzájárul adatai kezeléséhez. – Oldalunk lehetőséget biztosít hírlevél igénylésére is, amely hasznos információkkal szolgál az egészségügy területéről, ehhez azonban szükséges a felhasználó regisztrálása (adatvédelem lásd fentebb).  – A rendszer lehetőséget nyújt a Felhasználó adatainak saját kezűleg történő törlésére és módosítására.  – Kérés esetén véglegesen töröljük a felhasználót a hírlevél-küldő adatbázisból. A hírlevelekkel kapcsolatban is fenntartjuk a korábban leírtakat, az azokban szereplő adatokért, információkért a medonlinehungary.com semmilyen nemű felelősséget nem vállal.

Cookie (süti) policy

A medonlinehungary.com portál egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A portál felhasználója meghatározhatja, hogy kívánja-e fogadni a cookie-kat vagy sem, illetve kapjon-e értesítést arról, ha a megtekintett oldal cookie-t küld számára. Amennyiben az Ön számítógépének böngészője engedélyezi a cookie-k használatát, úgy hozzájárul ahhoz, hogy az így közvetített információt a medonline.hu a működtetés céljából felhasználja. Ne feledje, amennyiben Ön nem engedélyezi a cookie-k fogadását, abban az esetben a weboldal egyes szolgáltatásai nem vagy korlátozottan lesznek igénybe vehetőek. Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak.

4.)  Adatkezelés

A medonlinehungary.com weboldalon a következő adatokat kezeljük: név, e-mail cím, pecsetszam, telefonszám, munkahely címe.

Az adatkezelésre a következő okokból kerülhet sor: e-mail hírlevelek kiküldése.

A medonlinehungary.com az IP-címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzíti, azonban azokat a honlaplátogatók személyével nem kapcsolja össze. A honlapok azonosító adatcsomagot (cookie) használnak az oldalt látogatók tevékenységének követéséhez. A cookie-t látogatási információk tárolására használják. A látogatókat nem követik a medonlinehungary.com -tól eltérő webhelyek meglátogatásakor. Az érintettnek lehetősége van kikapcsolni az ilyen cookie-k használatát, amennyiben olyan böngészőt használ, amely jelez, ha cookie-t küldtek, és visszautasítja a nem kívánt cookie-kat.

A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a fent meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet. A szolgáltató az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítja, hogy az ilyen adatkezelést megtilthassa. Az ilyen adatkezeléssel érintett adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

5.) Adattárolás

A medonlinehungary.com az adattárolást olyan informatikai környezetben végzi, amely

– Alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek.

– Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek.

– Az adatokról biztonsági mentés készül.

Az adatok kezelése az elvárt védelmi szintet nyújtja.

–          Az informatikai rendszer és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal segítségével gondoskodik, a rendszer-üzemeltetők csak meghatározott IP_címről jelentkezhetnek be.

6.) Kérdések, jogorvoslat

Ezen adatvédelmi elvekkel kapcsolatos kérdések  e-mail címre megküldve tehetők fel.

Adatvédelmi tisztviselő Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását. Kérelmemre az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adataimról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A medonlinehungary.com a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adunk tájékoztatást A valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbítjük, illetve töröljük az adatot, amennyiben:

– annak kezelése jogellenes,

– az érintett kéri,

– az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

– azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

A fentiekről értesítjük az érintettet és azt, aki részére az adatokat korábban továbbítottuk. Az értesítés a jogos érdekek sérelmével nem járó esetekben mellőzhető.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  1. a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  2. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgáljuk, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett a döntésünkkel nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Az érintett adatát nem törölhetjük, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatjuk az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő köteles bizonyítani.

Az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtérítjük, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A regisztráció teljesen önkéntes. A weboldalt üzemeltető az így kapott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-én kelt 2016/679. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli a felhasználók személyes adatait, úgy hogy azok harmadik fél számára nem hozzáférhetőek

Scroll to Top